5 วิธีการใช้ Big Data เพื่อช่วยให้การตั้งราคาสินค้าของคุณเป็นเรื่องง่าย

  5 วิธีการใช้ Big Data เพื่อช่วยให้การตั้งราคาสินค้าของคุณเป็นเรื่องง่าย            ราคาสินค้าเป็นหนี่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจของคุณมีกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลดลงได้ จากค่าเฉลี่ยทั่วไปในการขึ้นราคาสินค้า 1% จะทำให้กำไรจากการดำเนินการของบริษัทคุณเพิ่มขึ้น 8.7% ลองมาดูกันว่า 5 วิธีที่ Big Data  จะช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร 1. การเลือกใช้ข้อมูล และเครื่องมือในการวิเคราะห์ Big Dataในปัจจุบันแหล่งที่มาของข้อมูลเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะข้อมูลจาก social media ข้อมูลย้อนหลังของแต่ละร้านค้า ความคิดเห็นของลูกค้า บันทึกเสียงการสนทนาระหว่างการให้บริการลูกค้า และ อื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้เป็น Big Data ที่บริษัทสามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญสูงสุดคือ การเลือกใช้ข้อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 2. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้ารายตัว Big Data ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ product เป็นไปได้และเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น แล้วยังทำให้สามารถปรับราคาสินค้าได้เหมาะสมตามสถานการณ์ตลาดได้ดียิ่งขึ้น 3. Read more…

6 Vs of Big Data : คุณลักษณะ 6 ประการของฐานข้อมูลคุณภาพสูง

ข้อมูลเชิงโครงสร้าง (structured data) คือตารางข้อมูลที่มีการจัดเรียงอย่างมีรูปแบบชัดเจนและเป็นระเบียบ สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ได้เลย เช่น ข้อมูลที่เก็บไว้ในโปรแกรม spreadsheet อย่าง Microsoft Excel ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (semi-structured data) คือข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างมีรูปแบบในระดับหนึ่งและข้อมูลที่สามารถค้นหา (search) หรือแท็ก (tag) ได้ เช่น เว็บเพจที่มีการระบุชื่อเพจ คำสำคัญในเพจ และวันที่อัพเดทข้อมูล ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน (Unstructured data) มักจะหมายถึงข้อความยาวๆ ข้อความเสียง รูปภาพ และวิดีโอ           บางองค์กรอาจจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ไม่ได้ใหญ่มาก แต่มีความสำคัญ สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเชิงลึก (insight) ทำให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ ที่ไม่สามารถเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา หรือเป็นข้อมูลที่รวบรวมจัดเก็บไว้ตลอดกระบวนการเชิงธุรกิจ ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกันได้เห็นภาพชัดเจน เช่น การจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต รวบรวมข้อมูลไว้ทุกปัจจัย ตั้งแต่ข้อมูลวัตถุดิบ ถึงข้อมูลของเครื่องจักรแต่ละกระบวนการ ไปจนถึงข้อมูลผลผลิต Read more…

Big Data for Marketing: 5 ไอเดียการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงการตลาด

ใครได้ยินคำว่า Big Data ก็คงพอจะนึกออกว่าโลกของเรากำลังถูกเปลี่ยนแปลงเพราะมีการเอาข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในหลายด้าน ตั้งแต่การปรับปรุงบริการประชาชนของรัฐบาลไปจนถึงการเปลี่ยนวงการแพทย์ให้รักษาคนไข้ได้ทันท่วงทีมากขึ้น  สำหรับนักการตลาด คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอคือ เราจะใช้ข้อมูลในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดได้อย่างไร หลายท่านคงเคยได้ยิน case studies ของ Amazon, Netflix, Walmart และธุรกิจจากหลากหลายส่วนที่นำเอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า ตั้งแต่การทำนายพฤติกรรมว่าลูกค้าจะชอบของชิ้นไหน จะซื้อของเราหรือไม่ถ้าได้ส่วนลด หรือลูกค้ากำลังจะไปจากเราไหม และการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับลูกค้าให้ถูกที่ถูกเวลาและถูกใจ ในยุคที่การตลาดเกิดขึ้นบนโลก Digital มากกว่า Physical เราจะสามารถใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดขององค์กรเราได้อย่างไรบ้าง มาดูตัวอย่างไอเดียกันค่ะ Centralized Marketing Analytics  ทีมการตลาดยุค Digital ต้องจัดการกับข้อมูลมากมายหลายช่องทาง ทั้งข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าบนเว็บไซท์ ข้อมูลจากสื่อโซเชียลหลายทั้ง Facebook, Youtube, และ LINE รวมถึงข้อมูลลูกค้าภายในเช่นประวัติการซื้อขายและข้อมูลการติดต่อลูกค้า  เทคโนโลยีปัจจุบันช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่งมารวมกันทำให้เกิดความเข้าใจลูกค้าอย่างรอบด้าน และทำให้เราสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจว่ากลยุทธ์การตลาดแบบใดได้ผลคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด ตลอดจนทำให้เราเข้าใจความคิดเห็นและรู้จักพฤติกรรมของลูกค้า สามารถปรับปรุงกระบวนการบริการลูกค้าให้ตรงใจมากขึ้น Targeted Advertising ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันจะได้เห็นโฆษณาจากสื่อออนไลน์โดยเฉลี่ยถึง 850 ต่อเดือน แต่การโฆษณาบนสื่ออนไลน์ปกติจะให้ประสิทธิภาพแค่ 0.1% Read more…