Inspectra CXR ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว

ระบบ Inspectra CXR ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อนคู่คิดของรังสีแพทย์ พัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยหมวดการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

บัญชีนวัตกรรมไทยคืออะไร แล้วทำไมถึงต้องขึ้นทะเบียน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้คำนิยามของคำว่า ‘นวัตกรรมไทย’ ไว้ว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัยพัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยคนไทยมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้นวัตกรรมไทยต้องผ่านการทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และบริเวณใกล้เคียงมาจากต่างประเทศก็ได้ โดยการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยนั้นเป็นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมผลักดันสู่เชิงพาณิชย์อย่างมีมาตรฐานในระดับที่เชื่อถือได้

หน่วยงานจากภาครัฐสามารถเข้าไปดูรายการที่ขึ้นนวัตกรรมไทยแบบแยกหมวดหมู่ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ (คลิกที่นี่

บัญชีนวัตกรรมไทย: Inspectra CXR

หมวด: การแพทย์

รหัส : 03070003

ชื่อสามัญ : บริการอ่านผลภาพเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Chest x-ray image analysis service with AI-based software)

หากทางโรงพยาบาลสนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์: https://innovation.bb.go.th/item/03/0307/03070003

มาตรฐานอื่น ๆ ที่อินสเป็คทรา ซีเอ็กซ์อาร์ ได้รับการรับรอง: https://www.perceptra.tech/resources/inspectra-cxr-standards/