Inspectra CXR ผ่านการทดสอบจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

เพอเซ็ปทรายื่นทดสอบระบบ Inspectra CXR โครงการแบบทดสอบปัญญาประดิษฐ์สำหรับคัดกรองวัณโรคปอดในภาพถ่ายรังสีทรวงอกของกลุ่มประชากรไทย พบว่า เมื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบเปรียบเทียบเกณฑ์ WHO TTP ระบบ Inspectra CXR ผ่านเกณฑ์ Triage test ทั้งใน Minimal Requirements และ Optimal Requirements และผ่านเกณฑ์ Smear-replacement test และ Non-sputum based biomarker test สําหรับเกณฑ์ Minimal Requirements

เพอเซ็ปทรายื่นทดสอบระบบปัญญาประดิษฐ์ Inspectra CXR ในโครงการแบบทดสอบปัญญาประดิษฐ์สำหรับคัดกรองวัณโรคปอดในภาพถ่ายรังสีทรวงอกของกลุ่มประชากรไทย โดยรายงานผลการทดสอบจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ทดสอบใช้กับภาพถ่ายรังสีทรวงอกกรณีดังนี้

  • คัดกรอง (screening) วัณโรคปอด
  • อ่านผลซ้ำ (Double reading) ให้กับรังสีแพทย์เพื่อเพิ่มคุณภาพการวินิจฉัย
  • เพิ่มความแม่นยำในการค้นหาพยาธิสภาพให้กับรังสีแพทย์
  • ประเมิณความยาก-ง่าย ในการแปลผล
  • จัดลำดับความเร่งด่วน (triage) ให้กับรังสีแพทย์

ในการทดสอบนี้ได้ใช้ภาพถ่ายจำนวน 300 ภาพ ที่ถูกสุ่มจากภาพถ่ายทั้งหมด 1,500 ภาพ โดยภาพที่นำมาใช้ทั้งหมดนั้นได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, โรงพยาบาลเชียงรายประชารักษ์ จังหวัดเชียงราย, โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, โรงพยาบาลสุทธาเวช จังหวัดมหาสารคาม, และกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยทุกภาพจะถูกอ่านโดยรังสีแพทย์ B-Reader จํานวน 3 ท่าน

โดยเมื่อนำผลการทดสอบที่ได้ มาเทียบกับเกณฑ์ของ The Target Product Profiles (TPPs) for a rapid non-sputum-based biomarker test for tuberculosis detection ของ World Health Organization พบว่าระบบ Inspectra CXR V.3 ผ่านเกณฑ์ Triage test ทั้งใน Minimal Requirements และ Optimal Requirements และผ่านเกณฑ์ Smear-replacement test และ Non-sputum based biomarker test สําหรับเกณฑ์ Minimal Requirements

อ่านผลการทดสอบฉบับเต็ม: https://www.rcrt.or.th/ai_test_report/ 

ผลการทดสอบและมาตรฐานอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรอง

นอกจากผลการทดสอบจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยระบบ Inspectra CXR ยังได้รับการรับรองมาตรฐานอื่น ๆ เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  1. ISO 13485:2016 โดย TÜV SÜD
  2. Thai FDA โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
  3. ได้รับการรับรองจากโครงการ AI4HLTH ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือระหว่าง TB Partnership และ FIND ในการรวบรวมและให้รับการรับรอง AI Solutions ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการคัดกรองวัณโรคบนภาพเอกซเรย์ทรวงอกได้ >> https://www.ai4hlth.org/product-profiles/Perceptra-Company-Limited
  4. IEC 62304:2006 โดย National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
  5. IEC 60601-1:2005 โดย National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)

ทำความรู้จักระบบ Inspectra CXR

ส่งต่อบทความนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ

Inspectra CXR ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว

ระบบ Inspectra CXR ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อนคู่คิดของรังสีแพทย์ พัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยหมวดการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บัญชีนวัตกรรมไทยคืออะไร แล้วทำไมถึงต้องขึ้นทะเบียน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Read More »

สมาคมด้านปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยและกลุ่มบริษัทด้านเทคโนโลยี จับมือร่วมกันพัฒนามาตรฐานปัญญาประดิษฐ์ในประเทศ

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ทางด้านศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และอีก 11

Read More »

ศิริราช จับมือ เพอเซ็ปทรา สตาร์ทอัพไทยร่วมพัฒนา AI เพื่อรังสีวินิจฉัย

ศิริราช จับมือ เพอเซ็ปทรา สตาร์ทอัพไทยร่วมพัฒนา AI เพื่อรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลศิริราชเปิดตัว 2 นวัตกรรม พัฒนาการแพทย์รักษาผู้ป่วยด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

Read More »