Sales representative

Sales representative

เกี่ยวกับเพอเซ็ปทรา

เพอเซ็ปทรา เป็นสตาร์ทอัพเทคโนโลยีสุขภาพชั้นนำของประเทศไทย เป้าหมายของเราคือการพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์ของเราประกอบไปด้วย AI สำหรับการช่วยแพทย์ในการตรวจจับรอยโรคในหลาย ๆ ส่วนของร่างกาย นอกจากนี้บริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัดได้จัดตั้งบริษัท เพอเซ็ปทรา โซลูชั่นส์ ขึ้นมาเพื่อทำการขายทั้งระบบ AI ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และระบบ IT อื่นๆ ของโรงพยาบาล โดยเฉพาะ ปัจจุบัน แพลตฟอร์มของเรามีการใช้งานในโรงพยาบาลมากกว่า 90 แห่งทั่วประเทศ

เกี่ยวกับตำแหน่งงาน

ทีมผู้แทนการขายของบริษัทจะอยู่ภายใต้บริษัท เพอเซ็ปทรา โซลูชั่นส์ จำกัด โดยผู้แทนฯ มีหน้าที่ทำความเข้าใจปัญหาของผู้ใช้ ทำความเข้าใจความต้องการ และทางเทคนิคของลูกค้าอย่างชาญฉลาด และแนะนำโซลูชันที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า วิสัยทัศน์ขององค์กรคือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าในขณะที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในระยะยาว ในฐานะผู้แทนขายคุณจะต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วนและสามารถสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยกรอบความคิดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

ความรับผิดชอบ

 • สร้างและประเมินโอกาสในการขายให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ดูแลลูกค้าเป้าหมายด้วยการให้ความรู้และ สนับสนุนข้อมูลให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย
 • รวบรวมความต้องการของลูกค้าและสรุปในระบบ CRM เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส
 • จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้าโดยอ้างอิงจากรายการราคาและเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์
 • ติดตามเอกสารการขาย การต่ออายุ ดำเนินการเสนอราคา ต่อรอง วางบิล และติดตามทวงถามการชำระเงิน ในลูกค้าใหม่ และลูกค้าปัจจุบัน
 • ปรับเนื้อหาการนำเสนอการขายโดยศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และกรณีการใช้งาน และนำเสนอให้แก่ลูกค้าได้เอง
 • ชี้แจงกิจกรรมการขายให้ฝ่ายบริหารทราบโดยการส่งรายงานผลลัพธ์ และสถานะการขายบนระบบ CRM ของบริษัท
 • ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการขายอื่น ๆ หรือส่งเสริมทีมที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาและฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ในการขายผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์สู่ตลาด
 • มีทักษะการนำเสนอและการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • มีประสบการณ์ด้าน IT หรือด้านการแพทย์เป็นพิเศษ โดยเน้นด้านระบบ IT โรงพยาบาล หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 • คล่องภาษาไทย และ สามารถสนทนาและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง
 • มีทัศนคติที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีความใส่ใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 • สามารถเจรจาและจัดการความคาดหวังของลูกค้าได้
 • สามารถเข้าใจคุณลักษณะของสินค้าเครื่องมือแพทย์และระบบเครื่องมือแพทย์ได้
 • สามารถใช้ระบบ CRM ของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ

สวัสดิการ

 • ฐานเงินเดือน (ตามประสบการณ์)
 • ค่าเสื่อมรถ
 • ค่าคอมการขาย และ โบนัส
 • ค่าน้ำมันรถ (fleet card)
 • เบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก (กรณีค้างคืนต่างจังหวัด)
 • มีมือถือ ipad และคอมพิวเตอร์ของบริษัทให้ยืม
 • ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันชีวิ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ออฟฟิศใกล้ BTS กรุงธนบุรี