ทำไม Covid-19 ถึงตรวจเจอยาก

ทำไม Covid-19 ถึงตรวจเจอยาก แล้วอะไรล่ะที่จะมาช่วยให้ตรวจเจอ?  ทราบหรือไม่ความร้ายกาจของเจ้าโคโรน่าไวรัส (novel coronavirus 2019) นั้นอยู่ตรงที่ความสามารถที่ตัวไวรัสนั้นจะสามารถซ่อนตัวอยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง หรือ แถวหลอดลมลงจนไปถึงขั้วปอดของคนเรานั่นเอง ซึ่งในช่วงแรก ๆ ผู้ป่วยอาจจะไม่แสดงอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ ออกมาให้เห็นเลย ทำให้การตรวจยืนยันโคโรน่าไวรัสนั้น ลำบากขึ้นไปอีก เพราะถ้ามีการเก็บ sample เฉพาะระบบทางเดินหายใจส่วนบนก็อาจทำให้ตรวจเชื้อไม่พบ และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การแพร่กระจายเกิดขึ้นในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ปัจจุบันวิธีการตรวจมาตราฐาน (Gold standard) ที่ใช้ในการตรวจสกรีนโรคโควิด 19 นั้นคือการนำเสมหะไปตรวจโดยใช้เทคนิค real-time reverse-transcriptase polymerase chain reaction (rRT-PCR) คือการตรวจหาสารพันธุกรรมว่ามีการเรียงตัวเหมือนเจ้าโคโรน่าไวรัส 2019 (SARS-CoV-2) นี้หรือไม่  ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ทันสมัยและมีโอกาสการตรวจพบมากที่สุด และรู้ผลได้ในระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งในหลายประเทศพยายามที่จะผลิต test kit ให้ประชาชนสามารถตรวจได้ในวงกว้างมากขึ้น ลดอัตราความเสี่ยงในการพบปะผู้คนระหว่างการเดินทางไปตรวจ แต่อย่างไรก็ตามในประเทศจีนก็ยังมีกรณีของเด็กชายอายุ Read more…

ตัวอย่างการใช้ Data Science เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์

ตัวอย่างการใช้ Data Science เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลและองค์กรสาธารณสุขมีการเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากมาย การทำ analytics ที่ถูกวิธีจะช่วยให้ได้ insight ที่ช่วยให้แพทย์หรือผู้ปฏิบัติการตัดสินใจได้แม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึ้น การใช้ Data Analytics นั้นมีอยู่หลายระดับ ซึ่งแต่ละระดับก็ให้ผลลัพท์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่จุดประสงค์ของการใช้งาน แบ่งได้เป็น 4 ระดับดังนี้ 1. Descriptive ทำให้เข้าใจ“What happened?” คือ การอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น  2. Diagnostic ทำให้เข้าใจ“Why did it happen?” คือ การวินิจฉัยถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น 3. Predictive ทำให้เข้าใจ“What will happen?” คือ การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น 4. Prescriptive ทำให้เข้าใจ“What should I do?” คือ สิ่งที่ต้องตัดสินใจและสิ่งที่ควรทำต่อไปคืออะไร วันนี้ทางทีมเพอเซ็ปทราจะยกตัวอย่างการใช้ Data Analytics เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้ ทำนายโอกาสที่คนไข้จะเป็นโรคเรื้อรัง (Risk scoring for Read more…

อุปสรรคสำคัญในการสร้างปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ในประเทศไทย

อุปสรรคสำคัญในการสร้างปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ในประเทศไทย กว่าหนึ่งปีแล้วที่บริษัทเพอเซ็ปทราทำงานอย่างมุ่งมั่นที่จะทำให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถตรวจโรคจากภาพถ่ายทางการแพทย์ได้ในโลกจริง ความฝันของเราคือการทำให้ AI สามารถตรวจพบความผิดปกติในรูปถ่ายเอกซเรย์ เพื่อคัดกรองโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น เช่น มะเร็งปอด ปอดติดเชื้อ ถุงลมโป่งพอง และวัณโรค เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาให้หายได้ และเราอยากเห็นทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากเอไอโดยทั่วกันแม้ว่าการนำเอาปัญญาประดิษฐ์มาตรวจภาพถ่ายทางการแพทย์ ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วในสังคมของนักวิชาการ มีหลายทีมในโลกนี้ที่อ้างว่า AI สามารถตรวจเช็คโรคได้แบบมีความแม่นยำเทียบเท่ารังสีแพทย์ ในฐานะคนทำงานด้านเทคโนโลยี เราก็เกิดความสงสัยว่า ทำไมเอไอเหล่านี้จึงไม่อยู่ในโรงพยาบาลทุกแห่ง วันนี้ทีมเพอเซ็ปทราอยากจะมาเล่า 3 อุปสรรคหลักที่เราพบเจอในเส้นทางของการนำปัญญาประดิษฐ์ออกสู่มวลชน AI ที่สามารถตรวจภาพถ่ายเอกซเรย์ในต่างประเทศได้ ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถตรวจภาพของคนไทยได้ ปัญหาใหญ่ในการสร้างปัญญาประดิษฐ์คือปัญหา “Overfitting” ถ้าจะอธิบายคำนี้ง่ายๆ ให้คนที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านเทคนิคเข้าใจ มันคือปัญหาที่คอมพิวเตอร์รู้จักภาพ แต่ไม่ได้เข้าใจภาพจริงๆ เช่น คอมพิวเตอร์อาจจะเคยเห็นภาพปอดเอกซเรย์ที่มีก้อนเนื้ออยู่ตรงปอดด้านขวา และมันสามารถจำภาพนั้นได้และเมื่อเจอภาพนั้นอีกครั้งก็อาจจะบอกได้ว่ามีก้อนเนื้ออยู่ แต่มันไม่ได้เข้าใจว่า “ก้อนเนื้อ” หน้าตาเป็นอย่างไร พอเราเอาภาพเอกซเรย์ที่มีก้อนเนื้ออยู่ตรงปอดด้านซ้าย คอมพิวเตอร์กลับไม่สามารถบอกได้ว่ามีก้อนเนื้ออยู่ เพราะที่ผ่านมามันท่องจำ แต่ไม่ได้เข้าใจจริงๆ ปัญญาประดิษฐ์แม้จะฉลาดมากก็จริง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความไม่เฉลียว และสามารถถูกหลอกได้ง่ายมาก ภาพจากโรงพยาบาลไทยที่ถ่ายจากคนไข้ไทย ไม่ได้เพียงแต่มีสรีระที่แตกต่างจากภาพจากโรงพยาบาลต่างชาติ แต่เครื่องไม้ เครื่องมือในการถ่าย วิธีการตั้งค่าความเข้มของเอกซเรย์ Read more…

Artificial Intelligence for Radiology

Artificial Intelligence for Radiology: ปัญญาประดิษฐ์ช่วยรังสีแพทย์ได้อย่างไร ทุกวันนี้หลาย ๆ คนอาจจะเริ่มได้ยินถึงการนำ AI มาใช้ในวงการแพทย์มากขึ้น ส่วนคนที่ทำงานด้านสาธารณสุขหลายท่านคงได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆ ว่าปัญญาประดิษฐ์จะทำการปฏิวัติวงการแพทย์ หนึ่งในสาขาที่เป็นสาขาเป้าหมายของปัญญาประดิษฐ์คือสาขารังสีวิทยา วันนี้เพอเซ็ปทราจะขอเล่าให้ฟังถึง 3 สิ่งที่ AI จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือแพทย์ในสาขารังสีวิทยาได้อย่างไร 1. AI ช่วยเพิ่มการเข้าถึงรังสีแพทย์ที่ปัจจุบันมีจำนวนไม่พอกับความต้องการของประชาชน  จากข้อมูลแพทย์สภาในปี 2557 พบว่าทั้งประเทศไทยมีแพทย์รังสีวินิจฉัยทั้งสิ้นอยู่จำนวน 781 คน  และมีจำนวนเพียง 127 คนที่สังกัดอยู่ในโรงพยาบาลรัฐบาล ซึ่งเทียบกับจำนวนที่ต้องการจริงเป็นจำนวน 1,035 คน จะเห็นว่าแพทย์รังสีวินิจฉัยเป็นสาขาหนึ่งที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ และมีการกระจายตัวของบุคคลากรที่น้อยด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันการผลิตบุคคลากรรังสีแพทย์จำเป็นจะต้องใช้เวลาในการเรียนและปฏิบัติอย่างน้อย 10 ปี ถึงจะเป็นรังสีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญได้ ยิ่งทำให้กลายเป็นปัญหาที่หาทางออกได้ยาก เฉพาะฉะนั้นการนำเครื่องมืออย่าง AI เข้ามาใช้เพื่อช่วยลดงานรังสีแพทย์ และทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรังสีแพทย์ได้ในทุกพื้นที่ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อการแพทย์ไทยปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะสอน AI ให้เข้าใจภาพเอกซเรย์และทำการวินิจฉัยความผิดปกติเบื้องต้นได้ ยิ่งถ้าสอนด้วยภาพจำนวนมาก และภาพที่มีคุณภาพจะทำให้ AI มีความสามารถในการวินิจฉัยความผิดปกติเบื้องต้นได้ทัดเทียมกับแพทย์รังสีวินิจฉัยในเวลาอันสั้นเลยทีเดียวบางคนอาจจะมีข้อสงสัยว่ารังสีแพทย์คือแพทย์สาขาอะไรและทำอะไรบ้างสามารถอ่านติดตามต่อได้ที่นี่ค่ะ 2. AI Read more…

Artificial Intelligence in Healthcare

Artificial Intelligence in Healthcare: การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในวงการแพทย์ มาดูกันค่ะว่า AI ในปัจจุบันที่บอกว่าเก่งกว่าในบางด้านนั้น แล้วด้านการแพทย์ล่ะเค้ามีกรณีใดบ้างที่เอา AI มาใช้ได้จริงจนเรียกได้ว่าอาจเป็นการพลิกโฉมวงการการแพทย์ได้เลยทีเดียว กรณีแรก ๆ ที่ในตลาดคาดว่าจะได้เห็นการนำมาใช้จริงในเร็ว ๆ วันนี้ก็คือการนำปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในการช่วยวินิจฉัยโรคจากภาพ (medical images) ซึ่งปัจจุบันระบบ deep learning สามรถช่วยให้ความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลของภาพนั้นถือว่าสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สังเกตุได้จากการแข่งขันระดับโลก ImageNet ที่มาการนำภาพที่เปิดสาธารณะจำนวนกว่า 14 ล้านภาพมาให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาแข่งขันการวิเคราะห์รูปภาพ ซึ่งในปี 2012 ได้มีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงลึก (Deep Learning) มาใช้ในการแข่งขันเป็นครั้งแรก ซึ่งผลก็คือทำให้ความถูกต้องแม่นยำเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด จนในที่สุดในปี 2015 บริษัท ไมโครซอฟท์ ก็สามารถพัฒนาระบบ Deep Learning จนสามารถทำให้ความถูกต้องเกิน 95% ซึ่งหมายถึงระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงลึก ได้มีความสามารถในการทายภาพที่มีความถูกต้องเกินความสามารถของมนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การพัฒนาของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดนี้ทำให้คนเล็งเห็นการนำปัญญาประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ในโจทย์ที่หลากหลายมากขึ้น และยากมากขึ้นด้วย ซึ่งทางด้านการแพทย์จึงเป็นโจทย์ที่สำคัญในการนำปัญญาประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้เช่นกัน บริษัท เพอเซ็ปทราจึงจะนำเสนอซี่รี่ย์ของโจทย์ทางด้านการแพทย์ต่าง Read more…

5 วิธีการใช้ Big Data เพื่อช่วยให้การตั้งราคาสินค้าของคุณเป็นเรื่องง่าย

  5 วิธีการใช้ Big Data เพื่อช่วยให้การตั้งราคาสินค้าของคุณเป็นเรื่องง่าย            ราคาสินค้าเป็นหนี่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจของคุณมีกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลดลงได้ จากค่าเฉลี่ยทั่วไปในการขึ้นราคาสินค้า 1% จะทำให้กำไรจากการดำเนินการของบริษัทคุณเพิ่มขึ้น 8.7% ลองมาดูกันว่า 5 วิธีที่ Big Data  จะช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร 1. การเลือกใช้ข้อมูล และเครื่องมือในการวิเคราะห์ Big Dataในปัจจุบันแหล่งที่มาของข้อมูลเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะข้อมูลจาก social media ข้อมูลย้อนหลังของแต่ละร้านค้า ความคิดเห็นของลูกค้า บันทึกเสียงการสนทนาระหว่างการให้บริการลูกค้า และ อื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้เป็น Big Data ที่บริษัทสามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญสูงสุดคือ การเลือกใช้ข้อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 2. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้ารายตัว Big Data ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ product เป็นไปได้และเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น แล้วยังทำให้สามารถปรับราคาสินค้าได้เหมาะสมตามสถานการณ์ตลาดได้ดียิ่งขึ้น 3. Read more…

6 Vs of Big Data : คุณลักษณะ 6 ประการของฐานข้อมูลคุณภาพสูง

ข้อมูลเชิงโครงสร้าง (structured data) คือตารางข้อมูลที่มีการจัดเรียงอย่างมีรูปแบบชัดเจนและเป็นระเบียบ สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ได้เลย เช่น ข้อมูลที่เก็บไว้ในโปรแกรม spreadsheet อย่าง Microsoft Excel ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (semi-structured data) คือข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างมีรูปแบบในระดับหนึ่งและข้อมูลที่สามารถค้นหา (search) หรือแท็ก (tag) ได้ เช่น เว็บเพจที่มีการระบุชื่อเพจ คำสำคัญในเพจ และวันที่อัพเดทข้อมูล ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน (Unstructured data) มักจะหมายถึงข้อความยาวๆ ข้อความเสียง รูปภาพ และวิดีโอ           บางองค์กรอาจจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ไม่ได้ใหญ่มาก แต่มีความสำคัญ สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเชิงลึก (insight) ทำให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ ที่ไม่สามารถเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา หรือเป็นข้อมูลที่รวบรวมจัดเก็บไว้ตลอดกระบวนการเชิงธุรกิจ ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกันได้เห็นภาพชัดเจน เช่น การจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต รวบรวมข้อมูลไว้ทุกปัจจัย ตั้งแต่ข้อมูลวัตถุดิบ ถึงข้อมูลของเครื่องจักรแต่ละกระบวนการ ไปจนถึงข้อมูลผลผลิต Read more…