5 วิธีการใช้ Big Data เพื่อช่วยให้การตั้งราคาสินค้าของคุณเป็นเรื่องง่าย 

          ราคาสินค้าเป็นหนี่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจของคุณมีกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลดลงได้ จากค่าเฉลี่ยทั่วไปในการขึ้นราคาสินค้า 1% จะทำให้กำไรจากการดำเนินการของบริษัทคุณเพิ่มขึ้น 8.7% ลองมาดูกันว่า 5 วิธีที่ Big Data  จะช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร

1. การเลือกใช้ข้อมูล และเครื่องมือในการวิเคราะห์ Big Data
ในปัจจุบันแหล่งที่มาของข้อมูลเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะข้อมูลจาก social media ข้อมูลย้อนหลังของแต่ละร้านค้า ความคิดเห็นของลูกค้า บันทึกเสียงการสนทนาระหว่างการให้บริการลูกค้า และ อื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้เป็น Big Data ที่บริษัทสามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญสูงสุดคือ การเลือกใช้ข้อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

2. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้ารายตัว
Big Data ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ product เป็นไปได้และเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น แล้วยังทำให้สามารถปรับราคาสินค้าได้เหมาะสมตามสถานการณ์ตลาดได้ดียิ่งขึ้น

3. จัดกลุ่ม หรือ แบ่งกลุ่มลูกค้า
Big Data ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลได้ถึงระดับบุคคล ทำให้บริษัทเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างระเอียด และสามารถตั้งราคาสินค้าได้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้านั้นๆ

4. จัดการสินค้าในคลังเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด
Big Data ช่วยทำให้การจัดการสินค้าในคลัง และ การจัดโปรโมชันสินค้าลดราคา มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการวิเคราะห์จากการปรับตัวของราคาสินค้าในตลาด และการเปลี่ยนแปลงของ demand ที่เกิดขึ้น

5. ลดต้นทุน
Big Data ประกอบไปด้วยข้อมูลในหลายๆ ส่วน ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่ง insight ที่จะช่วยทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือช่วยทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าลดลง ทำให้บริษัทสามารถมีกำไรเพิ่มขึ้นหรือปรับลดราคาสินค้าเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน

หากองค์กรของคุณต้องการเริ่มโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจของคุณ ทางเพอเซ็ปทรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้คำปรึกษาและลงมือทำวิสัยทัศน์ของคุณให้จับต้องได้ ดูข้อมูลการติดต่อเราได้ที่หน้า Contact us.

Categories: Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *